GüLeSeVDaLı
  Esma'üL Hüsna
 

ESMAÜ'L HÜSNA

Esmâü-l Hüsnâ, Allah'in güzel isimleri demektir.

Bir âyet-i kerîmede:

"En güzel isimler O'nundur (Allah'indir)" (Hasr: 24) buyurulmaktadir.

Diger bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a ait oldugu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadir (A'râf: 180).

Allah'in isimleri tevkifîdir. Yâni, Allah hakkinda ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmis olan isimler kullanilabilir. Rastgele isim izafe edilemez.

Esmâü-l Hüsnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim'de:

"Allah'in 99 ismi vardir. Kim bunlari ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmustur.

"Kim bunlari (Esmâü-l Hüsnâ'yi) mânâlarini anlayarak sayar, bunlarla Allah'i zikrederse Cennete girer."

Sâh-i Naksibend Hz.leri bu hadîsle ilgili olarak buyurur ki:

"Bu hadîs-i serîfteki Ahsâ kelimesinin bir mânasi, saymaktir. Diger bir mânasi ise, bu ism-i serîfleri ögrenip bilmektir. Bir mânasi da, bu esmâ-i serîfin mûcibince amel etmektir. Meselâ: Rezzâk ismini söyledigi zaman, rizki için asla endise etmemeli. Mütekebbir ismini söyleyince, Allahü Teâlâ'nin azametini ve kibriyâsini düsünmelidir."


ALLah,
er-Rahmân, er-Rahîm,
el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm,
el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr,
el-Mütekebbir, el-Hâlik, el-Bâri', el-Musavvir, el-Gaffâr,
el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbid,
el-Bâsit, el-Hâfid, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, es-Semi', el-Basîr,
el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr,
es-Sekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl,
el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd,
el-Bâis, es-Sehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy,
el-Hamîd,
el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy,
el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir,
el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtin, el-Vâli,
el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf,
Mâlikü'l-Mülk, Zü'l-Celâli ve'l-Ikrâm, el-Muksit, el-Câmi',
el-Ganiyy, el-Mugni, el-Mâni', ed-Dârr, en-Nâfi', 
en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî', el-Bâkî,
el-Vâris, er-Resîd,
es-Sabûr


  
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=


νυѕℓαтнüℓуα dakika saniye misafirimiz oldunuz.

Bilgileriniz