GüLeSeVDaLı
  Dualar
 

 

 Selamlarin en guzeli Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sallalahu alehi ve sellem)'in uzerine olsun.

     Haya
(utanma duygusu)Îmândan bir şubedir.Hayâsı olmayan bir kimsenin imanıda yoktur.

Beyhâkî 

Rabbim!...
Geldiğim, geleceğim, eğildiğim, ağladığım, yok olduğum, varlığında var olduğum tek
kapı ,tek yol SENSİN…
Varlığınla beni var et
Dualarımı kabul eyle
Tevbelerimi kabul et
Pişman olup, tekrar pişmanlıklarını yaşamayacak kullarından eyle beni
Kapındır; gideceğim tek kapı
Sevgindir; koyacağım kalbime en güzel sevgi…
ALLAHım!

Kalbimin kapısının kilidi, senin ismin olsun,
SENİ SEVİYORUM demeyi ve SANA ŞÜKRETMEYİ unutturma dudaklarıma...
Elimin, dilimin, gözümün, kalbimin, düsüncelerimin kirlerini arindir Allahim ...
Çoğalan acılarımı sil yüreğimden
Günahlarım çok, ellerim boş geliyorum sana hergün
Ölüme yaklaşan adımlarımı senin yoluna düşür…
Sadece senin yoluna…
Sadece senin…
amin


 KURAN DAKİ DUALARDAN BAZI ÖRNEKLER
201 - Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahi rette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.
Bakara (Sığır) Suresi

250 - Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yere sağlam bastır ve inkârcılara karşı bize yardım et.
Bakara (Sığır) Suresi

16 - Rabbimiz! Şüphesiz biz inandık, günahlarımızı bağışla, ateş azabından koru bizi.
Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

147 - Rabbimiz! Günahlarımızı ve taşkınlıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sağlam bastır ve inkârcılar topluluğuna karşı bize yardım et.
Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

126 - Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı teslim olanlar olarak al.
Araf (Orta Yer) Suresi

155 - Sen bizim dostumuzsun. Öyleyse bizi bağışla, bize şefkat göster, sen bağışlayanların en hayırlısısın.
156 - Bize hem bu dünyada, hem de ahi rette güzellik yaz. Şüphesiz ki biz sana yöneldik.
Araf (Orta Yer) Suresi

85 - Biz yalnız Allah’a dayandık. Rabbimiz! Bizi zulüm eden bir toplum için bir fitne yapma.
86 - Ve rahmetinle bizi inkârcılar topluluğundan kurtar.
Yunus (Yunus) Suresi

47 - Rabbim! Bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve bana şefkat göstermezsen kaybedenlerden olurum.
Hud (Hud) Suresi

38 - Rabbimiz! Şüphesiz Sen, bizim gizlediğimizi de, açıkladığımızı da bilirsin. Yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.
İbrahim (İbrahim) Suresi

40 - Rabbim! Benim namazı özenle yerine getiren biri olmamı sağla. Soyum dan olanların da. Rabbimiz! Duamı kabul et.
41 - Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün, beni, anne-babamı ve inananları bağışla.
İbrahim (İbrahim) Suresi

80 - Rabbim! Beni gireceğim yere dürüstlükle sok, çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Ve bana katından yardımcı bir güç ver.
İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi

10 - Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve bize bir kurtuluş yolu göster.
Kehf (Mağara) Suresi

25 - Rabbim! Göğsümü açıp genişlet.
26 - İşimi kolaylaştır.
27 - Dilimdeki düğümü çöz
28 - Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar.
Taha (Taha) Suresi

89 - Rabbimiz! Beni yapayalnız bırakma. Sen mirasçıların en hayırlısısın.
Enbiya (Peygamberler) Suresi

97 - Rabbimiz! Şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım.
98 - Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım, Rabbim.
Muminun (İnananlar) Suresi

109 - Rabbimiz! İnandık, bizi affet, bize merhamet et, sen şefkat gösterenlerin en hayırlısısın.
Muminun (İnananlar) Suresi

65 - Rabbimiz! Cehennem cezasını bizden uzak tut. Gerçekten de onun azabı inatçı ve yapışkandır.
66 - Şüphesiz o kötü bir durak yeridir ve kötü bir konaklama yeridir.
Furkan (Ayırıcı) Suresi

74 - Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı mutluluk kaynağı olarak bize armağan et ve bizi, sakınanlara önder kıl.
Furkan (Ayırıcı) Suresi

83 - Rabbim ! Bana bilgelik ver ve beni iyilerin arasına kat.
84 - Sonradan geleceklerin dilinde doğrulukla anılmamı sağla.
85 - Beni nimetlerle donatılmış cennetin mirasçılarından yap.
Şuara (Şairler) Suresi

24 - Rabbim! Gerçekten de bana vereceğin her hayra muhtacım.
Kasas (Tarihi vakalar) Suresi

30 - Rabbim ! Şu bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et.
Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi

100 - Rabbim bana iyi birini bağışla.
Saffat (Saf Tutanlar) Suresi

10 - Rabbimiz ! Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi affet ve kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen Esirgeyensin, Şefkatlisin.
Haşr (Toplanma) Suresi

4 - Rabbimiz ! Biz Sana dayanıyoruz ve Sana yöneliyoruz. Dönüş Sana’dır.
5 - Rabbimiz ! Bizi inkarcılar için bir fitne aracı yapma, bizi affet. Rabbimiz ! Sen Üstünsün, Bilgesin.
Mümtehine (Sorgulanan) Suresi

8 - Rabbimiz ! Bizim ışığımızı tamamla ve bizi affet. Sen her şeye gücü yetensin.
Tahrim (Yasaklama) Suresi
 
 
KUMEYL DUASI


Bismillahirrahmanirrahim
Allah’ım! Sen’den isterim; Her şeyi kaplayan rahmetinden: O’nunla her şeyi kahrettiğin kuvvetinden; önünde her şeyin boyun eğdiği ve önünde her şeyin zelîl olduğu ve kendisiyle her şeyi alt üst ettiğin kurtulunmaz ceberûtundan; ve karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden; ve her şeyi çevreleyen azâmetinden; ve her şeyin üzerinde (hakim olan) saltanatından; ve her şey yok olduktan sonra da bâkî kalan vechinden; her şeyi ihâtâ eden ilminden; ve. her şeyi aydınlatan vechinin nurundan; (isterim!).

Ya Nur! Ya Kudüs! Ya Evvel’el-evvelîn! Ve Ya Ahire’l-ahirin! (olan) Allah’ım! İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet! Allah’ım! Bedbahtlıkların işine sebep olan günahlarımı mağfiret et! Allah’ım ni’metleri değiştiren günahlarımı mağfiret et! Allah’ım! Duaların kabülünü engelleyen günahlarımı affet! Allah’ım!


 Belalar getiren günahlarımı affet! Allah’ım! İşlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet! (Hepsini bağışla!)!

Allah'ım! Senin zikrinle sana yaklaşırım ve senin zâtınla senden şefaat diliyorum; ve cömertliğinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum; ve bana şükrünü öğretmeni ve zikrini ilham etmeni... (diliyorum...)!

Allah'ım! Ben Sen'den 'huzu', 'hâl-i tezellül', 'hûşu' ve bana müsâmaha etmeni ve merhamette bulunmanı, bana verdiğine (beni) razı kılmanı ve kanaatkâr etmeni ve her durumda mütevâzi kılmanı 'istek(ler) olarak' istiyorum!

Allah’ım! Senden, ihtiyacı şiddetli olan ve hâcetini zorluklar anında kapına getiren ve senin katında istediğinde rağbeti olan kimsenin istedikleri(ni ve onun gibi) istiyorum!

Allah’ım Senden, ‘sultanlığın’ Azim’dir (uludur) ve mekânın Yüce’dir ve tedbirin de hâfi’dir. Ve emrin zahir’dir; kahrın ğaibdir; kudretin ise yaptırıcıdır. Ve Senin hükümranlığından kaçmak 
imkansızdır!

Allah’ım! Senden başka günahlarımı bağışlayıcı, suçlarımı setr edici ve kötü amel(ler)imi iyiye çevirici (hiçbir güç, asla) bulamam! Sen’den başka asla ilâh yoktur, ancak sen varsın! Tesbih de sana, hamd de Sana’dır! Kendime zulm ettim ve câhilliğimden dolayı itâât etmedim! Beni eskiden beri unutmadığından ve bana olan lütfundan dolayı kalbim rahat etti!
Allah’ım!

 Sen benim Mevlâmsın, her kötülüğümü örtersin; başıma gelen her ağır belayı hafifletir, azaltırsın! Ne (çok) günah belalarından beni korur ve ne (kadar) çirkin işleri benden giderirsin! Lâyık olmadığım halde, ne güzel övgüler yağdırdın üzerime!

Allah’ım! Belâm büyük, kötü halim haddi aşmış ve amelim de elimi kısaltmıştır. Zincirlerim beni çökertti, emelimin uzunluğu beni her faydadan alıkoydu; dünya gururuyla, nefsim de cinayetleriyle ve kayıtsızlığıyla beni (büsbütün) aldattı!

Ya Seyidim! Senin İzzetinden; kötü amelimin ve işlerimin, dualarımın sana ulaşmasına engel olmamasını dilerim! Sakladığım, ama senin bildiğin gizliliklerimle beni rezil etme! Ve gizlice işlediğim kötü amellerimden, günahlarımdan, devam eden aşırılılarımdan, cahilliğimden, şehvetlerimin çokluğundan ve gafletimden dolayı beni cezalandırmada acele etme!
Allah’ım! 

İzzetin (hakkı) için bana karşı her durumda acıyıp, bağışlayıcı; ve her işimde yardımcı ve kolaylaştırıcı ol! Ya İlahi! Ya Rabbi! Kötü halimi düzeltmesini ve işlerimi isteyeceğim senden başka benim kimim var? Ya İlahi! Ve Ya Mevlâ! Benim için hüküm koydun, ama ben nefsime uydum; düşmanımın süslü vesveselerinden (ihtiraslarından) ona sarılmadım; hevâm beni bu işte aldattı ve buna kaza da yardım etti! İşte, bu gibi sebeplerle koyduğun bazı (İlâhî) sınırları aştım ve birtakım emirlerine karşı geldim!
Bununla beraber, bütün durumlarda sana hamdetmek üzerime borçtur. Senin kazan’la bana her ne ki gelirse, onlara karşı (itiraz edecek) benim için hiçbir hüccet yoktur. (Çünkü) vereceğin hükmü ve belayı ben hak ettim! (İşte) bu kadar günahımdan ve aşırılıklarımdan sonra, sana geldim Ya İlâhî! (Allah’ım!) Özür dilerim, pişmanım, perişanım, müstakilim (kopuk durumdayım); beni yarlığanmış kıl! Sana dönüyorum, kendi günahımı ikrar ve i’tiraf ediyorum! Ve yaptığım günahlarda (Rahmetinden başka) sığınacak bir yer bulamıyorum. Zorluklarda (her zaman) sana sığınmak istiyorum ve özrümün kabulü için af diliyorum ve benin sonsuz rahmetine dahîl et! (diyorum!)!

Allah’ım! Zorluklarımda bana Rahmet et ve özrümü kabul et! Ve beni zorluklardan kurtar! Ya Rabbi! Bedenim zayıf ve derisi ince olduğundan dolayı; ve kemiklerimde ince (zayıf-güçsüz) olduğu için bana rahmet et! Ey Beni ilk başta yaratan ve rızk, iyilik, terbiyet ve zikrini edâ eden! (Allah’ım!) Şimdi beni, ilk baştaki kerâmetin (ikramın) ve geçmiş iyiliğin (bağışın) (hürmeti) için affet! (Senin Afv-ü Mağfiretin sonsuzdur!)!

Ya İlahi! Ya Seyidim! Ve Ya Rabbim! Senin “Tevhidine” kâi olduktan (ve vahdaniyetine inandıktan) sonra, beni “nâr” ile azab edici olarak seni görür müyüm? (Haşa); daha sonra, senin (ilâhî) ma’rifetinden kalbim üzerine “intâvâ” geliyor! (Yüreğim kat kat, büklüm büklüm olup burkuluyor!) Ve senin zikrinden dolayı da lisanım açılıyor! Ve zamirim (içim derinden derine) senin muhabbetine (sevgine) inanıyor! Ve yaptığım i’tiraf(lar)ım ve dua(ları)m doğrulandıktan sonra, senin “Rububiyyetin” için “Huzu” ediyorum!

(Ya İlahî!) Sen, kendi gözettiğini mahvetmezsin! Böyle bir muamele, senden çok uzaktır! Sen, her şeyden büyüksün; ve yaklaştırdığını uzaklaştırmaz ve koruduğunu da asla kovmazsın! Sen, kifayet ettiğin ve rahmet ettiğin kimseyi asla belaya düşürmezsin!

Eyvah! Ya Seyidim! Ve Ya İlahî! Keşke bilseydim ki acaba senin azametinin kapısında sana “secde” edene ateşi musallat eder misin? Ve senin tevhidini konuşan sadık dillerin dediklerini ve sana “şükür”(ler)le (edilen) medihleri (hiç) kabul etmez misin? (Sen ki; Rahman ve Rahim’sin, nasıl kabul etmezsin?)…
(Allah’ım!) Kalpler; kesin, tahkik etmiş olarak senin (tek) ilah olduğunu i’tiraf ediyorlar! Ve zamirlerinde (kalplerin derinliklerinde) senin ilmin ile sana (olan sonsuz muhabbetten dolayı) “huşu” çığlıkları yükseliyor! (Ve Ya İlahi!) Sana ibadet için azalar senin emrinde çalışır; ve (kişi kendi günahına) işaret ederek, ancak senden af bekliyor! (İlâhî) Senin bu kadar afv-ü mağfiret edici olduğunu (maalesef) zannetmemiştik. Ve bu kadar (geniş ve sonsuz) fazlından habersizdik! (ki, bu hususlarda cahil kalmıştık!)…

Ya Kerim! Ya Rabbi! Sen, benim dünya belalarından ve onun ukubatından gelecek olan (bela)lara karşı zayıflığımı ve direncimin azlığını biliyorsun! Görünmez belalar, ehli (ve layık) olana oradan gelir! Gerçi bu (dünyevî) belâ kötü’dür (Ama, yine de) etrafı az’dır; (Onun için de, ne de olsa) O’na tahammül etmek kolaydır; (Çünkü) süresi gayet kısadır! Fakat, ahiretteki belalara ve orada vuku bulacak fenalıklara (ve kötü akibete) nasıl tahammül edebilirim? Zira; o öyle bir beladır ki, müddeti çok uzundur ve etrafı da daimî’dir. (O belalar) ehil olanlardan asla hafifletilmez; onlara ancak senin ğazabın, intikamın ve hışmın vardır. Ve bu (azabları)na gökler ve yer (dahi) dayanamaz.

Ya Seyidim! Bu nasıl olur benim için? Ben ki; senin kudretsiz, zelil, küçümsenecek ve ni’metine muhtaç bir kulunum! (ve biçare kölenim!)
Ya İlahî! Ve Ya Rabbi! Ve Ya Seyidim! Ve Ey Yüce Mevlam! (bilemiyorum, acaba) hangi işimden dolayı (nefsimi) sana şikâyet edeyim? Ve O’nun hangisinden dolayı (daha fazla) korkayım? Ve hangisinin elîm ve şiddetli azabından dolayı ağlayıp sızlayayım? Acaba belanın uzunluğuna ve müddetinin çokluğuna mı? (daha çok ağlayım sızlayayım?)… (Ya Rabbi!) Eğer, beni düşmanlarınla beraber ukubatın’ (mahalli olan Nâr)a döndürsen (o zaman) benimle ‘bela ehli’nin arasını cem’etmiş olursun! Ve (böylece) kendi sevdiklerinle ve dostlarınla (dolayısıyla rahmetinle) benim aramı ayırmış olursun! (Ki, belanın ve musibetin en büyüğü de işte budur!)…

Beni bağışla, Ya Seyidim! Ve Ya Mevlam! Ve Ya Rabbim! (Diyeyim ki) senin azabına sabrettim… Ama, senin (ve dostlarının) ayrılığına (asla) sabredemem… Bağışla beni (Ya İlahî!) Farzedeyim ki, senin ateşinin sıcaklığına dayandım… Peki, senin nazarından ve kerametinden ayrı kalmağa sabredebilir miyim? Senin affını reca ettiğim (ve umduğum) halde, ateşi mesken olarak seçebilir miyim?..

Ya Seyidim! Ve Ya Mevlâm! İzzet ve hürmetin için gerçekten yemin ediyorum ki; eğer konuşmama izin verirsen, senin kapına doğru her an (büyük ümidlerle) coşarım!... Aynen; Cehennem ehli olanlardan, ümid-var olanların coştuğu gibi… Ve sana ‘feryad’ edenlerin ‘feryadı’ gibi kapında feryad ederim!.. (Tüm varlığını) kaybedenlerin ağlaması gibi kapında (feryad-ü figan ederek) ağlarım!...

Ey Mü’minlerin velisi! Sen neredesin? Diye, seni çağırıyorum!... Ey ariflerin emellerinin gayesi! Ey feryad edenlerin feryadına yetişen!.. Ey sadık olan kalblerinin sevgilisi. Ve Ey Alemin İlahı! (olan Allah’ım)… Sen, kendini görüyor musun? (Ki) sen sübhan’sın! (her türlü eksikliklerden münezzehsin!)… Ya İlahî! Hamdolsun sana ki, ondaki muhalefetten dolayı (Cehennemde) hapis olan, bir müslümanın sesini duyuyorsun! (Ki, o müslüman) günahı karşılığında azabın tadını tadıyor! Ve cürmü ile cinayetinden dolayı (Cehennem hapishanesinin) tabakaları arasında hapistir. Affolunacağı emelini taşıyarak senin kapına, rahmet için koşmaktadır!... Ve o, seni ehl-i tevhidin dili ile çağırıyor; ve sana, senin ‘Rububiyyetin’ ile tevessül ediyor!... Ya Mevlam! (Bu asî, ama nâdim olan) o (müslüman) nasıl azabda bâkî kalabilir? O, senin affedeceğinden emin’dir, ümitli’dir. Hem senin rahmetini ve faziletini arzuladığı halde, ateş onu nasıl yakabilir? (Sen, ona izin verir misin?...)

 (Ya İlahî ve Ya Rabbî!) Ateşin harareti onu nasıl da yakıyor! Ve sen yananın sesini duyuyorsun ve yerini de görüyorsun! O ateşin zefiri (nefesi ve ısısı) nasıl da onu bürüyerek kaplıyor! Ve sen, o’nun zayıflığını biliyorsun; (o aciz ve zaif kulun) ateş katları (ve tabakaları) arasında nasıl durabilir? Ve sen o’nun sıdkını (nâdim ve tâib olduğunu) biliyorsun; o halde, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? Ve o, sana “Ey o’nun Rabbi!” (benim Rabbim!) diye nida etmektedir! Serbest olduğu zaman, onda senin fazlının (nice) izleri olduğu halde, O’nu nasıl olur da ateşe terk edebilirsin?...
Hayır, asla sen bunları yapmazsın! (Çünkü) senin fazlın ma’ruftur! Muvahhidine ihsanın ve iyiliğin ne güzel bir tutumdur!... Kesinlikle inanıyorum ki, sen böyle (afv-ü mağfiret sahibi)sin! Seni inkar edenlere ise elbette azab edersin!... Sana karşı inad edenleri, her zaman soğuk ateşe atmak için öncelikle sakladın!... Hiç kimseye orada, sığınacak veya duracak hiçbir yer yoktur!.. (İşte, Cehennem bu derece kötü ve dehşetli bir yerdir…)
(İlâhî! Ya Rabbi…) 

Senin isimlerin mukaddestir, lâkin! Sen ki; cin’den ve ins’den kâfir olanların hepsini Cehennem’e doldurmaya kasem etmişsin! Ve o muânnid (kafir)leriorada tutmaktasın! Ve sen onlara, sonsuz ve sürekli ni’metlerinin ve ikramlarının vesilesiyle ‘senâ’ edilmenin yüceliğini (anlatıp) söyledin! (Ki, nankörlük edip ‘küfre’ sapmayalar, diye!...) 

Hiç (sana iman ve itaat üzere bulunup da) iman eden kimse, (senin emirlerine karşı isyan içerisinde bulunarak) fasık kimse gibi olur mu? Bunlar, elbette musâvî olamazlar!...

İlahi! Ve (ya) seyidim! Senin takdir ettiğin (iyilikler)i, senin yüce kudretin ise (senden) taleb ediyorum! Ve (bu), senin mutlak-kesin kazân ve hükmün iledir! (ki ben ona muhtâcım)… Yarattığını ğalibiyete ulaştıran (ve her nevi murâdına erdiren) sensin! (Lütf-u Kereminle) beni bu gece ve bu sââdete affet! Her türlü ‘cürüm’ ki, ben, o cürümleri işlemişim ve her türlü günâh ve hata ki, ben, onlara bulaşmışım!... 

Gizlice yaptığım her çirkin iş, işlediğim ve gizlediğim câhillik! (ki, onları) ya apaçık yapmışım veya gizlemiş açığa vurmuşum!... Bütün bu günâhların (yazılıp) isbâtlanmasını da ‘kirâmen kâtibin’ (denen melekler)e emretmişsin! (bu iş için) sorumluluk verip vekil kıldıkların, yaptıklarımı (kütüklere) yazıp saklamaktadır. Ve onları, uzuvlarımın amelleriyle beraber benim üzerime şâhid olarak tuttun! Onlardan başka, ayrıca sen de, üzerime mürâkib (denetleyici ve gözetleyici) olarak, yaptıklarımın tümüne mutlak bir şahid’sin! Ve onlara gizli olan günâhlarımı sonsuz rahmetinle gizledin; ve fazlınla onları setr ettin! (kapattın)! (İlahi!) (Günahlarımı afv-ü setr ettiğin gibi) gönderdiğin bütün hayırlarla da yolumu daha fazla iyiliğe yönelt!.. 


(Allah’ım!) sen, ya ihsânını faziletli kıldın; veya iyiliği yaydıkça yaydın; yahut da, rızkı genişlettikçe genişlettin! (Sen bunların tümünü de yaptın!)… 

(Ya Rabbi!) sen, hem her günâhı bağışlayansın; hem de her hatayı (örtüp) setr edensin!... (Onun için; günâhlarımızı affet; hatalarımızı da dâima setr et! Bizi, dünya ve ahrette perişân edip rezil etme!...)

Ya Rabbim! Ya Rabbim! Ya Rabbim!.. (ya) Seyidim! ve (ya) Mevlâm!... Ve ey benim mâlikim!... Ey nâsiyemi (perçemimi) elinde tutan (Allah’ım!)! Ey zorluklar-zararlar içerisinde olduğumu ve miskinliğimi bilen, ‘Alim’ olan (Allah’ım!)!.. 
Ey fâkirliğimden ve içerisinde bulunduğum bütün güçlüklerimden haberdâr (habir) olan! (Allah’ım!)!... Ya Rabbi!... Ya Rabbi!... Ya Rabbi!... Senin hakkın ve kudsîyetinin hürmetine senden (bütün hâcâtımı) diliyorum! Sıf’atının ve isimlerinin büyüklüğü hürmetine, gece ve gündüzün bütün vakitlerinde seni (lâyıkı veçhiyle) zikretmeme yardım et! Senin ilahî hizmetinde olayım ki, bütün amellerim huzurunda kabul olunsun! Amellerimin ve (zikr) virdlerimin tümü, yalnız senin için’dir! Ve bu (kulluk) hâlim, senin ilâhî hizmetinde dâimi olacaktır!... (Böyle olabilmem için, dâima senin İlâhî yardımına ve Rahmetine muhtâcım!..).

Ya Seyidim!... Ey güven (ve yardım) kaynağı olan! Ey ahvâlimi şikâyet ettiğim (yegâne merci’) olan! (Allah’ım!... Her sıkışık durumumda ancak sana koşarım!...)…
Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ya Rabbi!... Uzuvlarımın sana hizmeti için kuvvet ver! Elimle ve ayaklarımla, kapına geldiğimde onlara (güç ve) şiddet ver! Bana ciddiyet ver ki, (huzur-u ilâhiyetten de) dâimâ senin haşyetinde bulunayım; ve hizmetinde, devamlı olarak fasılasız bulunayım!.. Tâ ki; senin İlâhi haşmetinin huzurunda önde sâf bağlayanlardan ve bütün isteyenlerle birlikte, koşarak geleyim ve senin yakınlığına ‘iştiyâk’ duyan ‘müştaklarınla’ beraber olayım!.. Ve; muhlisîlerin etrâfına sana ‘yakın’ olayım! ve ‘iykân’ ehlinin, (imanlarına yakîn sahibi olanların) korktuğu gibi sen’den korkayım ve mü’minlerle beraber, senin civârında toplanayım!!!...

Ey Allah’ım! Bana kötülük edene kötülük ver! Ve bana tuzak kurana da sen tuzak kur! (Onun tuzağını başına geçirip boşa çıkar!)! Ve beni, huzurunda nâsibi güzel olan kullarından kıl! Ve yine beni, kapına en yakınlardan ve huzuruna en yakın olanlardan kıl!! Senin fazlın olmadan hiç kimse bu sââdete erişemez! (İlâhî!) Bu sââdeti sen bana lutfeyle! Mecdinle-Kereminle, sen bu fazileti bana nasib eyle! Ve; rahmetinle beni muhafaza et!... ve lisânımı senin zikrine hâzır kıl!...

(İlâhî! Ya Rabbî!) Benim (aciz) kalbim, senin muhabbetinin ağırlığını kaldıramaz! Bana, icâbet etmenle (İlâhi’ Bu âcizi) minnettâ et! (nankör etme!) ve hatalarımı da affet! Ve zelle(leri)mi de mağfiret et!.. (Allah’ım!) şüphesiz sen, kullarına ibâdet etmelerini kazâ ettin! (hükmettin!) ve sana duâda bulunmalarını emir buyurdun! Ve yapılacak duâlara icâbet edeceğini de garanti ettin!.. (duâ edin ki, kabul edeyim!; dedin!...)


Ya Rabbî!... (senin bu va’dinden cesâret alarak; büyük bir ümidle) yüzümü senin yönüne doğru çevirdim; ve bana yardım etmen için elimi senin tarafına uzattım! İzzetin hakkı için, benim duâmı kabul etmen ve isteklerime kavuşturman hususunda (lütfunla) ve fazlınla beni ‘recasız’ (ve ümitsiz) bırakma! Ve cin’den ve ins’den olan bütün düşmanlarımdan beni koru!... (Ve) ey rızâ’sı çabuk olan (Allah’ım!.)! Benim duâ’dan başka hiçbir yardımcım yoktur! (Onun için beni) affet! Sen dilediğin her şeyi yapabilirsin!...
Ey ismi her derde derman olan; ey ismi her hastaya şifâ olan! (Yüce Allah’ım!)! Yalnız sana kul olmak (bizim için) yeterlidir! Silâhı ağlamak ve sermâyesi ‘ümid’ olanlara rahmet et! Ey ni’metleri tamamlayan! Ey zahmetleri def’eden! Ey korkanların ışığı, ey öğretmensiz alim! (olan Allah’ım!)!... (Habibin) Muhammed’e ve o’nun (temiz) evlâdına salât (-ü selâm) et; ve bana da, sana yakışan-yaraşan (Rahmet, afv-ü mağfiret, lütuf ve fazlın)la muâmele yap!...
Allah-u Teala’nın (sonsuz rahmeti ve) sâlâvâtı (şânı yüce) Resulüne ve O’nun pâk evlâdından olan imamlara olsun!. ve onlara (yine) selâm olsun; çok (çok) selâm olsun!!!... (Amin…)! 
 

KENZ ÜL –ARŞ DUASININ SIRLARI

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) den rivayet edilmiştir ki. Şöyle buyuruyor:
“”Cebrail bana dedi ki:
“”Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah ü Teala onu kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak haşr eder. Hatta bütün insanlar onu bir Peygamber veya melek sanırlar. Ben ve Sen onun kabri üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız üzerine binip cennete girmesi için cennetten bir Burak getirilir. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. 

Günahları denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adetinden, taşlardan daha fazla olsa bile affedilir, kabul olunmuş nafile hac ve umre sevabı yazılır.
Korkan kimse okursa Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan okursa Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa doyar. Çıplak okursa giyinir. 

Hasta olan okursa şifa verir. Hastanın üzerine okunursa hastalığından kurtulur.
Dünya veya ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah istediğini verir. Düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa Allah onların şerlerinden korur ve Allah’ın mahlukatından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan men eder.


Borçlu olan okursa Allah onu borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç etmez.
Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşırsa iyileşir. Kadın taşırsa kocası ona ikram eder. Cinden, insden ve şeytandan sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur.
Bu duayı okuyan için cin melek istiğfar ederler. Ömrü bereketli olur.
Beş defa bu duayı okuyan Peygamber efendimizi rüyasında görür.
Hz. Ebubekir (r.a.) buyurdu:
“”Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum, Peygamber Aleyhisselamı rüyamda gördüm.””

Hz. Ömer de şöyle buyurur:
“”Hiçbir hacetim olmadı ki onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin.””

Hz. Osman (r.a) diyor ki:
“”Ben Kuranı ezberleyemezdim. Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bu hususu şikayet ettim.Bana bu duayı öğretti. Onu okuduğumda Kuran ı ezberlemeyi başardım.

Hz. Ali Keremullahü vechehü buyuruyorki:
“”Ben bu duayı okuduğum vakit düşmanıma galebe çalardım.””

Kenzul Arş Duasının sırlarını faziletlerini esrarını burada sayamıyacak kadar çoktur. Biz burada kısa olarak zikr ettik.

Not: Bide daha uzun olarak Kenzül arş duası vardır Kuranı Kerimin ayetlerinide ihtiva eden..Ancak bu kısa olan Kenzül Arş duası dır.
(Kenz …Hazine….= demektir…….Arşın Hazinesi …….Kenzül Arş hayırlara vesile olur inşAllah)
“””KENZUL ARŞ DUASI”””


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM…

“”La ilahe illellahül melikul hakkul Mübib ** La ilahe illellahül hakemül adlül Metin ** Rabbena ve rabbü abaenek evvelin ** La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minnez zalimin ** La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yemitü ve hüve hayyül la yemutu ebeden biyedihil hayru ve ileyhil masiru ve huve ala külli şey in kadir ** Ve bihi nesteinu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim ** La ilahe illellahü şükran li ni’metih ** La ilahe illellahü ikraren bi rububiyetih ** Ve subhanellahi tenzihen li azametih**Es’elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya Rab **Ve bi hakkismikel mektubi ala cebheti ala israfile aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya Rab **Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeren ve nekiran aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismike ve esrari ibadike aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehu aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi şitü aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hamaletel arşı aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya Rab ** Ve bihakkismike ila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya Rab ** Ve bi hakki temami kelamike aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü feceltennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe neceytehü minnezzebhi aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi ishaku fe kadeyte hacetehu aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi hudu aleyke ya Rab ** Ve bihakkismillezi deake bihi yakubu fer a dedte aleyhi basarahu ve veledehu yusufe aleyke ya Rab ** Ve bi hakkismikellezi nadake bihi davudu fe cealtehu halifeten fil ardı ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a’teytehül mülke fil ardı aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubu fe neceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya Rab ** Ve bihakismikellezi nadake bihi isebnu meryeme fe ahyeyte lehul mefta aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü firavne fe razaktehel cennete aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israile lemma cavezulbahra aleyke ya Rab ** Ve bihakkismikellezi nadake bihil hıdıru lemma meşa alel mai aleyke ya Rab ** Ve bihakkismike nadake bihi Muhmmedün sallallahü aleyhi ve selemle yevmel ğari fe necceytehu aleyke ya Rab ** İnneke enetl kerimül kebiru ** Hasbünnellahü ve ni’mel vekil ** Vela havle ve la kuvvete illa billahil aşiyil azim ** Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vessellem.** “””
“”ANLAMI””

“””Ey Allah ‘ım duama Senin Rahman ve Rahim isminle başlıyorum,besmele hürmetine duamı kabul eyle. Sen öyle bir Allah u zül celalsınki Senden başka hiçbir ilah yoktur.Mülkün sahibi Sensin.

 İyiyi kötüden, kötüyü iyiden, hakkı batıldan, batılı haktan ayırt etme gücünü veren Rabbim! Ey kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, mutlak hakimiyetin ve adaletin sahibi, bizim ve babalarımızın Rabbi. 
Senden başkasını tanımıyoruz. Kulluğumuz ile ançak Sana ibadet ediyoruz. Sana karşı olan görevlerimizi tam olarak yapamadık, zalimlerden olduk, bizi bağışla Rabbim.
 
Sen teksin. Hiçbir ortağın yoktur. Mülk Senindir. Övgü Sana aittir. Öldüren dirilten Sensin. Ölmeyen diri Sensin. Hayır Senin elindedir. Varacağımız yer Senin yüce huzurundur. Sen her şeye kadirsin, bizi utandırma Rabbim.
 
Senden yardım istiyoruz, bize yardım eyle Allah’ım. Güç ve kuvvet Sana aittir. Bize güç ve kuvvet ihsan eyle Rabbim.
 
Senden yardım istiyoruz bize yardım eyle Allah’ım. Güç ve kuvvet Sana aittir. Bize güç ve kuvvet ihsan eyle Rabbim. Senden başka ilah tanımıyor, nimetlerine karşı şükr ediyorum, şükrümü kabul buyur Rabbim. 

Rablığını ikrar etmek için Senden başka bir ilah olmadığını tasdik ettim. Bu ikrar ile beni huzuruna al Rabbim. Şanının yüceliğini tenzih için Seni tesbih ediyorum. Tesbihimi gösterişten koru Rabbim. Cebrail in kanadına yazılı ismin hakkı için duamı redetme Rabbim. 

Mikail in kanadına yazılı ismi celalin hakkı için duamı redetme Rabbim. Mikail in kanadına yazılı ismi celalin hakkı için beni kulluğuna kabul eyle Rabbim. 
Azrail in eline yazılı ismi celalin hakkı için son nefeste çenemi iman ile kapamayı nasip eyle Rabbim. İsrafi in alnında yazılı ismi cemalin hakkı için rızkımı helalinden nasip eyle Rabbim. 

Münkir ve Nekir e güç veren ismi celalin hakkı için kabirde bana, doğru cevap vermeyi nasip eyle Rabbim. Hak olan ismin ve kullarının sırları hürmetine beni kulluğundan bir lahza uzaklaştırma Rabbim. İsalmı kemale ulaştırdığın ismi azamın hakkı için, bizi ve evladlarımızı islamın istediği biçimde yaşat Rabbim.

 Cennetten dünyaya indirildiğine Adem Aleyhisselamın okuyupte tevbesini kabul buyurduğun ismi azamın hakkı için tevbelerimizi kabul eyle Rabbim.


 Şit Aleyhisselamın okuduğu ismi azamın hakkı için bizi aziz eyle Rabbim. Arşı azamı taşıyabilmek için meleklerin okuduğu izmi azamın hakkı için bize güç ihsan eyle Rabbim. Tevrat ‘ta, İncil ‘de, Zebur ‘da ve Kuran ‘da yazılı olan ismi azamın hakkı için bizi Kuran yolundan ayırma rabbim.

Kullarına merhamet ettiğin izmi azamın hakkı için bizi nefsimizle baş başa bırakma Rabbim. Kelimelerini ihtiva eden ismi azamın hakkı için dileklerimizi kabul eyle Rabbim. İbrahim Aleyhisselamın okuyup da ateşi gül bahçesine çevirdiğin izmi azamın hakkı için bizi cehennem narından azad eyle Rabbim. İsmail Aleyhisselamın okuyupta kurban olmaktan kurtulduğu ismi azamın hakkı için dedikoducuların şerrinden bizi muhafaza eyle Rabbim.

 İshak Aleyhisselamın okuyupda duasını kabul buyurduğun ismi azamın hakkı için dileklerimizi kabul eyle Rabbim. Hud Aleyhisselamın okuduğu ismi azamın hakkı için dualarımızı kabul eyle Rabbim. Yakup Aleyhisselamın okuyup da gözünü açtığın oğlu Yusuf Aleyhisselam ı kendisine kavuşturduğun ismi azamın hakkı için dertlerimize derman ver Rabbim. 

Davud Aleyhisselamın yeryüzünde halife yaptığın ve demiri elinde hamur haline getirdiğin ismi azamın hakkı için rızkımıza bereket ihsan eyle Rabbim. Süleyman Aleyhisselamın okuyupda ona verdiğin ismi azamın hakkı için bizleri yeryüzünde söz geçenlerden eyle Rabbim. Eyup Aleyhisselamın okuyupda sıkıntıdan kurtulduğu ismi azamın hakkı için bizi bütün sıkıntılardan halas eyle Rabbim. İsa Aleyhisselamın okuyup da ölüleri diriltiği ismi azamın hakkı için ölmüş gönüllerimizin iman nuru ile diriltilmesini bize nasip eyle Rabbim.

 Musa Aleyhisselamın Tur u Sina da okuduğu ismi azamın hürmetine bizi fitne ve fesatçıların şerrinden koru Rabbim. Asiye anamızın okuyupda cennete nail olduğu ismi azamın hürmetine bize cennet ve CEMALİNİ nasip eyle Rabbim. İsrailoğullarının okuyupda denizi geçtikleri ismi azamın hürmetine bize de sırat köprüsünden geçmeyi nasip eyle Rabbim. Hızır Aleyhisselamın okuyupda su üzerinde yürüdüğü ismi azamın hakkı için bizi de ilahi rahmetinin deryalarına dalmayı muvaffak kıl Rabbim.
 
Hazreti Muhammed Aleyhisselamın mağarada okuyupda düşmanlarından kurtulduğu ismi azamın hakkı için bizleri de maddi ve manevi düşmanların sultasından ve şerrinden koru Rabbim. Çünkü Sen yüceler yücesi, kerem Sahibisin. Allahım Sen bana kafisi. Sen ne güzel Vekilsin. Yüceler yüces. Allah ‘ım, gücüm kuvvetim ancak Senin güç ve kuvvetinledir. Allah ’ım Rahmetini
 

Efendimiz Muhammed Aleyhisselam ın, Ehli Beytinin ve Ashabının üzerine yağdır.”””
*** İNŞALLAH NAMÜTENAHİ HAYIRLARA VESİLE OLUR *** 


Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla

Resul-i Ekrem (S.A.V) Efendimiz

http://ethem-15.spaces.live.com/

 

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

 

-Dedim ki: Ya Resullullah, mubarek Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

 

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

(Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

 


i


اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
EUZÜ BİLLAHİ MİNE'Ş-ŞEYTANİ'R-RACÎM
BİSMİLLAHİ'R-RAHMANİ'R-RAHîM


http://ethem-15.spaces.live.com/
Ey Yüceler Yücesi, yerin ve göğün Rabbi, sonsuz Merhamet sahibi, alemlerin Maliki, en güzel isim ve sıfatların sahibi olan ALLAH ' ım…


Sana sonsuz hamd ve senalar olsun; Habibin, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e ve O'nun temiz, pak Al'l ve Ashabına ve Ehl-i beytine sonsuz selat ve selam olsun…


Ya Rabb;
 bizi yaratan Sensin, bizi rızıklandıran Sen, Sen bizim Rabbimizsin, Senden başka ilah yoktur, gökten ve yerden türlü türlü nimetleri önümüze seren Sensin… Sen nasip etmeseydin biz bunlara kavuşamazdık… Sen emretmeseydin bu nimetlere nail olamazdık…


Ya Rabb;
muhakkak ki biz kendimize çok zulmettik, çok günah işledik, bilerek veya bilmeyerek türlü hatalara düştük, işimizde çok aşırıya gidip zulmettik, ibadetlerimizde çok gevşek davrandık, iyi ve güzel olan ne varsa tersine gittik, nefsimize ve şeytana kulak verdik, Sana layıkıyla kulluk edemedik ve tüm kusurlarımızı itiraf eyleriz…


Ya Rabb;
Sen tövbeleri .çokca kabul edensin, Sen samimiyetle açılan elleri geri çevirmezsin, Sen affetmeyi çok seversin, Sen sonsuz Rahmet ve Merhamet sahibisin…Ya Rabb;
 huzuruna gelmeyi bizlere nasip eyledin, Sen istemeseydin tövbeyi aklımıza getirmezdin, Senden af dilememiz bile Senin Lutfun ve Merhametinin eseri…


Ya Rabb;
pişmanız, bütün yapmış olduğumuz günahlardan, hatalarımızdan dolayı, Sen ki pişmalığı bile tövbe kabul edensin, günahları ancak sen affedersin,Ya Rabb;
 affet bizi, bağışla, Rahmetinden, Merhametinden bizlerede nasip eyle, Senin bizlerden daha iyi bildiğin hallerimizide mağfiret eyle,


Ya Rabb;
Sen hakkıyla Ğafur ve Rahimsin,


Ya Rabb ;
 bizi, annemizi, babamızı, ve bütün inananları bağışla, dinimizi, vatanımızı, milletimizi, ve inananları bağışla; hertürlü musibetten koru…


http://img296.imageshack.us/img296/6913/ayf2.jpg


Ya Rabb;
düşmanlarımız fırsat verme, zor durumda olan müminlere yardım et
ve ölmüşlerine Rahmet eyle…Ya Rabb;
bizleri ve tüm müminleri her türlü maddi ve manevi hastalıklardan muhafaza eyle…Ya Rabb;
bu dünya ve ahirette bizlere iyilik ve güzellikler ihsan et,
Lutfun ve Kereminle bizlere muamele et…Ya Rabb;
geçmiş günah ve hatalarımıza bir daha dönmememiz için bizleri
dinin üzerine sabit kıl, o günah ve hatalardan çabucak
dönebilmemiz için bize iman gücü nasip et…


Ya Rabb;
bizleri sana layıkıyla kulluk edenlerin,
 İslamı tam manasıyla yaşayanların zümresine dahil et,
Ya Rabb;
sevdiklerimizle beraber bizlere hayrlı,
Senin yolunda yürüyeceğimiz uzun ömürler ver, bizlere hidayet nasip eyle…


Ya Rabb;
 ölmüşlerimizin, ve diğer ümmeti Muhammed'in ölmüşlerine Rahmet eyle,
azapları var ise kaldır ve kabirlerini cennet bahçelerinden birer bahçe eyle…Ya Rabb;
bizde öldükten sonra bizlere dua edecek hayrlı nesiller bahşet,
arkamızdan Kur'an okuyacak, bizleri hayrla yad edecek nesiller nasip et…Ya Rabb;
bizleri amel defterini sağ tarafından alanlardan eyle, bizlere sakarat-ı mevtte kolaylıklar ihsan et, kabir azabından muhafaza eyle, sırattan çabucak zahmetsiz geçmemiz için bize yardım et, hesap günü hesabımızı çabuk, kolay ve hayrlı sonuçlandır, bizleri Habibinin şefaatine nail eyle,Ya Rabb;
bizleri azapsız bir şekilde cennetine girenlerin, Habibine komşu olan bahtiyar kullarının zümresine ilhak eyle,
Ya Rabb;
bizlere gönül huzuru ver, ferahlık ver ve kurtuluşa erenlerden eyle…


Ya Rabb;
bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle…


Ya Rabb;
 dualarımızı Dergah-ı Ululiyyetinde ahseni makbul ile kabul et, edilen dualar hürmetine, okunan Kur'an'lar hürmetine, sevdiklerin hürmetine ve Zatının hürmetine dualarımızı kabul ve makbul eyle…


AMİN..AMİN...AMİN...Ve Selamun Alel Murselin .
...EY RABBİM...

Meltemlerin ve rüzgârların yüzüme değer, serinletir beni... Sarar, ferahlatır... Öylesine özlüyorum ki Cemâlini, bu ferahlık bile, beni ağlatır.

...RABBİM...

Gerçek manada beni sen sevdin... Niceleri ise sever gibi göründü... Ama daima, kendilerini sevdiler... Çünkü âcizdiler, fâniydiler... Kendilerine bile yetemediler ki, bana yetseler...
Hepsi Sana borçluydu varlığını. Hepsinin bir canı vardı... Ve onlar, kendi canları yanmadıkça, anlayamadılar acıyı... Anlayanlar da zaten, kendilerince bir mânâ çıkardı...
Sen varsın hakkıyla bilen beni... Her şeyimle bilen, her şeyimle seven, bir tek Sen... Sevdiğini biliyorum, zira sevmemiş olsaydın, o kadar kendinle meşgul etmezdin beni. Sevmemiş olsaydın, aratmazdın böylesi... Sen sevmemiş olsaydın, sevebilir miydim ki Seni?
Sen canımın Cânânı... Sen'in sevginde vefâyı idrak ettim ben... O eşsiz vefâna, karşılık vermekten âciz oldum her zaman... Seni, Senin beni sevdiğin gibi sevmekten âcizim... Zira Sen yaratansın, ya ben? Ben, kul olmayı bile beceremeyen...
Yalnızca Sendeydi tatmin... Sadece Sende. Bir Sen yettin bana... Kimselerle yetinemedim...
Acı çekmeyi sever oldum Senin izninle. Dertlerin içinde gizlenmiş nice derman buldum...

http://www.naqviz.com/albums/Allah/ya_rab.sized.jpg
...RABBİM...

Sevdirdiğince sevdim Seni... Buldurduğunca buldum... Bir Sen varsın Bâkî olan... Geride ne varsa fâni... Bütün varlıkların hepsi fâni... Kimi güzel, kimi çirkin, kimi vasat, ama işte her biri fâni... Dallardaki çiçekler, göklerdeki bulutlar, çöller, pınarlar hep fâni... Seraplar ve gölgeler fâni...
Çöllerde kalmayı sevdim Seninle... Yalnızdım, kalabalıklar içinde... Her şeyde Senin sanatını görmeyi sevdim ben... Herkeste Senden bir tecelli bulmayı sevdim... Yıldızlarda nûrunu, güneşte nârını, ateşte hârını bulmayı sevdim.
Hiçbir şeye muhtaç olmayışını sevdim ben. Azîz oluşunu, Kâdir-i mutlak oluşunu sevdim. Settâr oluşunu sevdim. Öylesine güzel bir sırdaştın ki Sen, kimselere bir sırrımı vermedin. Günahıma rağmen yücelttin beni. Şeref ikram ettin. Ekrem-ül ekremînsin...
Kulunu sevmeni sevdim. Ey Rabbim! Ben unuttum, unutmadın. Ben, adını anmadım, yine de bırakmadın. Yüceler yücesi aşkına karşılık vermek varken, Seni bırakıp başkalarına yandım... Yine de vazgeçmedin benden....RABBİM...
Sevdin beni, oysa, ben Sana kul bile olamadım. Nankörlük ettim. Yine de nimetlerini esirgemedin.
Şikayet eden, sızlanan, dert yanan hep ben oldum. Sen, sabrettin. Sen sevdin beni... Bense vefâsız bir sevgiliydim. Kıymetini bilemedim.
Şimdi, cemâlinin hasretiyle yanıyorum. Ve Senin muhabbetin fâni hazları benden yok etti. O kadar ki, güneşin kavurucu sıcağında da, serinleten rüzgarda da, Senin hasretin içindeyim.
Senin sadece sanatını seyretmek yetmiyor artık! Şahdamarımdan daha yakın olmanı sevdim. Ama bu bile yetmedi bana. Korkuyorum perdeler arkasında kalmaktan. Korkuyorum, başkalarına görünüp de beni mahrum koymandan. Cemâlin... Tüm derdim bu ey Rabbim!
Cemâlin tüm derdim bu ey Rabbim.
Dayanamam Mevlâm! Ne olur Sensiz bırakma beni! Biliyorum ki, ne yaparsam yapayım, cemâlini hak edecek bir sermaye biriktiremem.
Seni hak edecek gücüm yok benim. Seni hak edecek amelim yok. Hiçbir şeyim yok ey en Güzel! Ellerim bomboş. Üstelik günah kirleriyle lekeliyim. Bembeyaz gelemiyorum Sana... Yarattığın gibi tertemiz değilim. Dünya kirletti beni, nefsim aldattı. Şeytana kandım. Müflisim. Vallahi hiçbir şeyim yok..!

%7balt%7d

...RABBİM...

Duyduğum iştiyakın sebebi, yine Sensin. Sensin her yanımda... Sensin varlığım... Zenginliğim Sensin... Tüm sefilliğime rağmen yine de Seni isteyişim, sırlarındandır.
Bilmiyorum, bilen Sensin. Ve eğer, murâdıma, maksûduma, matlûbuma, yani Sana, yani Senin Cemaline kavuşursam bir gün, bu da sadece Senin merhametin.
Sermayem yok Sevgili! Tüm sermayem, rahmetin... Lokmanın bile derman olamayacağı derdimin, dermanısın Sen...!
Yârsın...!
Cansın...!
Şifâsın...!
Lokmanda değil ey Yâr, Sendedir benim devâm...!
Sana kavuşmadıkça, huzur da bana haram...!
Sermayem rahmetin, ilâcım Cemâlindir


Ya İlahi, bu yürek Sen'in için Sana yanmak ister..
Öyle yanayım ki..

Ya İlahi..
Sevdan geceleri uykumu bölsün, günün aydınlığında gafleti silsin..
Her hâl'de Sen'i arayım, her hâl'imle Sen'i bulayım..
Her kapının anahtarı Sen'de Ya İlahi...
Öyle yanayım ki..
Yüreğimi aşkına kurban eyle!
Gözümün yaşı ile sabredenler gibi kavuşmak nasip eyle!
Sana kavuşmanın adı ise ölüm.. ölümü sevdir bana,
Soğuk deymesin şu dilime, en sıcak kelime olsun.. vuslatın adı..

Öyle yanayım ki..
Ya İlahi..
Ölümü özleyen bir beden de ben olayım!
Ölümlerin en güzeline talibim,
Faniliğe rağbet ettirme,
Ömrüme ömür bereketi ver ki..
Ellerim boş gelmeyim o en güzel kavuşma anına..
Ömrümü tükettiğim yerlerin adını, malımı harcadığım yerlerin adını güzel eyle..
Bedenimi yıprattığım yolları hayır eyle,
Hesabımı kolay, amelimi bol ve güzel eyle..

Öyle Yanayım ki.. Ya İlahi..
Sen'in için yaşayıp.. Sen'in için öleyim..
Öyle bir iman ver ki Ya İlahi..
Yalnızca Sen'in için yanayım..

Amin Amin Amin

EY RABBİM GÜZEL ALLAHIM SANA LAYIK KUL
EFENDİMİZE LAYIK ÜMMET
  EYLE BENİ.
ANAMIN BABAMIN AMEL DEFTERİNİ AÇIK TUTAN Bİ EVLAT EYLE BENİ.
 HAYIRLI EVLATLAR YETİŞTİRMEYİ NASİP EYLE BANA. SENİN YOLUNDA
 SENİN RIZAN İÇİN ÖMÜR TÜKETMEYİ NASİP EYLE BANA. ELLERİMDEN
TUT KALDIR MEVLAM. ZORA DÜŞTÜĞÜMDE DAYANAĞIM SEN OL MEVLAAAM.
BENİ YOLUNDAN AYIRMA MEVLAAM.
BANA RIZANI NASİP ET. MERHAMETİNLE MUAMELE ET. ALLAHIM CENNETİNE
 LAYIK DEĞİLİM CEMALİNLE MÜŞERREFLENDİR. İSYANA DÜŞMEKTEN SANA SIĞINIRIM ALLAHIM.
İSYAN ÇUKURUNDA OLANLARI KURTAR HİDAYETLERİNE VESİLE KIL BİZLERİ. YOLUNUN YOLCUSU EYLE.
DÜŞMEKTEN SANA SIĞINIRIM ALLAHIM. KAİNATA SIĞMAYIP KULUNUN
KALBİNE SIĞDIN İSMİ ŞERİFLERİNLE YÜCELT BİZLERİ. RAHMETİNE
MERHAMETİNE MUHTACIM ALLAHIIIIIIIIIIIMMMM RAHMETİNE MERHAMETİNE MUHTACIM.....EY MERHAMETLİLER MERHAMETLİSİ ALLAHIM
SEN AFFEDİCİSİN AFFETMEYİ SEVERSİN BİZİ AFFET DUALARIMI KABUL ET ALLAHIM
SEN YÜCELER YÜCESİ BÜTÜN KAİNATIN YARATICISISIN
SENDEN BAŞKASINA BİZİM ELLERİMİZİ AÇTIRMA
SENDEN BAŞKASINA MUHTAÇ ETME ALLAHIM
ALLAHIM SEN BİZİ BİZDEN İYİ BİLİRSİN BİZİ BİZDEN ÇOK SEVERSİN
BÜTÜN EKSİKLERİMİZİ BİLİRSİN
HUZURUNA GELDİK YALVARIYORUZ YARABBİM BÜTÜN İYİ NİYETLE YAPILAN DUALARIMIZI KABUL ET ALLAHIM
BEKARLARA HAYIRLI KISMETLER
EVLİLERE MUTLU YUVA HAYIRLI EVLATLAR
EVİ OLMAYANA HAYIRLI EV
İŞİ OLMAYANA HAYIRLI İŞ
YUVASI BOZULANA HAYIRLISIYLA TEKRAR DÜZELİP MUTLU YUVA
HASTA OLANLARA ACİL ŞİFALAR
DERTLİ OLANLARA ACİL DEVALAR
BORÇLU OLANLARADA ACİL EDALAR VER ALLAHIM
EVLATLARIMIZA AKIL FİKİR GÖNÜLLERİNE HİDAYET VERSİN
ANA BABA SÖZÜ DİNLEYENLERDEN EYLESİN
SENDEN BAŞKASINA MUHTAÇ ETME EL AÇTIRMA ALLAHIM SENDEN BAŞKASINA MUHTAÇ ETME EL AÇTIRMA ALLAHIM..

Bu gün yürekleriniz sebebi ne olursa olsun daraldı ise,inşirahlar açmasına vesile olsun diye
sizler İÇİN OKUNAN DUALAR HÜRMETİNE şuan yüreğinden ne geçiosa kabulüne vesile olması dileğiyle

"Rahman ve Rahim olan Rabbimizin Selamı daima üzerinize olsun!..ve "RABBİMİZ YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN DAİMA!".diyorum...ve Cümle olmazlarımız olsun, düğümlerimiz çözülsün, tez vakitte iyiliklere,güzelliklere erişelim inşallah...demek istiyorum...muhabbetle...AMİN!! YÜREKLERİNİZ NE DİYE DİLLENİYORSA RABBİM VESİLE ETSİNN

YUCE DERGAHINDA KABULU MAHSAR EYLE RABBİM

AMİN....AMİN...AMİN.......

 

 

 

ve Dualarım; kalpten...ve Dualarım; naçizane...ve Dualarım; özlemle...ve Dualarım; muhabbetle...ve Dualarım; kardeşçe ve bir kardeş yüreğinin yakınlığıyla inşallah...
Dualarımız böyle inşallah demek istiyorum...TÜM HAYIRLAR MERHAMETLER RAHMETLER SAGNAK SAGNAK HANELERINIZE DOLSUN INSALLAH...BEREKET,SELAMET,RAHMET,MERHAMET,SİZİN- LE OLSUN...


 

Cuma DuALARI
Cumanın sebebiyle Muhammeden Resulallah gerek yüzün gölgesiyle,
dünya ve ahiret muradımızı ver.
Melekler duasıyla, Ya vücudumuz, sensin maksudumuz.
Kulhuvallahu Ehad, bin bir isminden meded,
yetiş imdadımıza ya Muhammed.
Kulhuvallahu ehad,bin bir kere ya samed,
Cennet kapılarını aç,bizlerin günahından geç.
Bizim günahımız var ise,senin gibi hakkımız var.
Muhammed (as) gibi dostumuz var.
İlahi kabre vardığımız gece lütfeyle.
Yalnız kaldığımız gece bilmediğimizi bildir.
Kabrimizi nur ile doldur, Kevser şarabına kandır.
Ulu cemalini göster. Estağfirullah, bizler zayıf günahkar kullarız.
Ya celil Ya cebbar, sen bağışla günahlarımızı Ya Settar.
İlahi, cennetini cemalini göster bize,gece gündüz yalvarırız sana,
dünya ve ahiret muradımızı ver bize.
Rabbimiz ALLAH, fikrimiz zikrullah, kalbimizin nuru Rasullallah.
Evvelimiz ALLAH
Ahirimiz ALLAH
La ilahe illallah Muhammeder Rasulallah.
Cuma günümüz var, İslam dinimiz var, Muhammed (as) gibi şahımız var.
ALLAH dedik, dostumuz dedik, 99 ismine mühür vurduk üstüne.
Estağfirullah ve etuvbu ileyk, sırrımız sübhanımız ALLAH,
derdimiz dermanımız ALLAH gafil kulların gama düşmüş.
Yetiş imdadımıza Ya Muhammed
Kulhuvallahu ehad, bin bir kere Ya Samed
Keremler şahı Muhammed. Umarız senden şefaat.
Ayet - el kürsü hakkı için sen kabul eyle sözümüzü.
Bugün Cuma günüdür.
Dinimiz İslam dinidir.
Dinimiz İslam olduğuna yedi binin sınıfına mühürledik üstüne.
La ilahe illallah 3 muradımız var.
Biri ALLAH,
Biri cennet ve ırmak ,
Biri didarını görmek.
Cemalini göster bize cennetine davet et.
Allahım kalbimizde kanaat, kalbimizde rahatlık, sıratta selamet, tatlı
Canımız sana emanet.
Son nefesimizde selametler ihsan eyle.
Kabir dualarımızı asan eyle.
Cennetinle cemalini cümleyle beraber bize de nasip eyle.
La ilahe illallah salalar duası için ,
Muhammeder Rasulallah arşı ala gölgesi için, salalar duası için
Ya celil, etme sefil gönder delil. İlahi ya Rabbi!
Hacetimizi rahmet dergahına ulaştır, dua ya açılan elleri icabete eriştir.
Allah'ım senden başka kimsemiz yoktur.
La ilahe illallah muhammederresulullah
Şükür Mevla’ya, gani ALLAH dualarımızın kabul olmasını isteriz Ya rabbi!
Ya Rabbena her halimiz malumdur sana, inayet eyle yüz bin kere hamd ederiz, sana cennet'ı ala'da cemalini göster bize.
La ilahe illallah günahlarımızı affeyle
Muhammederresulullah makamımızı nur eyle.
İlahi Ya Rabbim, son nefesimizde kendimize hakim olamadığımız zaman bu dua yı sana emanet ediyoruz.
Erde, geçte, dağda, taşta sen yetiştir son nefeste Ya Muhammed salat'u salaya yolladık
Mevlaya sen bizim muradımızı ver Allah'ım gelecek Cuma ya
LA İLAHE İLLALLAH VE CELLE CELELUHU edası ile muhammederresulullah gölgesı ile, rabbim !
muradımızı ver Melekler duası ile
LA İLAHE İLLALLAH kalbimizi karartma,
LA İLAHE İLLALLAH rızkımızı azaltma,
LA İLAHE İLLALLAH kabrimizi daraltma.
LA İLAHE İLLALAH senden başka kapı aratma,
LA İLAHE İLLALAH imanlı sabır, Muhammeder Resulullah azapsız kabir nasip eyle.
Allah'ım bizi affeyle, her derdimizi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, kabre girdiğimiz zamana sual meleklerini asan eyle.
Evvelimiz ALLAH ,
Ahirimiz ALLAH,
Kalbimizde Beytullah,
LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDER RESULALAH,
EŞHEDU ELLE İLAHE İLLALAH VE EŞHEDU ENLE MUHAMMEDUN ABDUHU VE RASULUHU
diyerek çene kapatmak nasip eyle ALLAH'ım, şeytanın şerrinden,
kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan ölümün dehşetinden, kabirin
dehşetinden, sıratın zulmetınde muhafaza eyle.
Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, yasin in yarısını okurken ölmeyi
nasip eyle Ya Yabbi...Amin... Amin... Amin


Ellere Düşürme Ya Rab! .. Elim kolum takat vermeyince Gören gözüm ışık görmeyince Nazik tenim solup sararınca
O gün ellere düşürme ya Rab! Dizlerimde derman kalmayınca Sözlerim ferman bulmayınca Dostum ahbabım sormayınca
O gün ellere düşürme ya Rab! Beden huzuruna duramayınca Alnımı secdeye koyamayınca Ölüm yatağıma yan yatınca
O gün ellere düşürme ya Rab! Yardan bir bardak su bekleyince Bir yavrudan medet dileyince Azrail’in yolunu gözleyince
O gün ellere düşürme ya Rab! Acı çektirme,düşürme ellere Ayıplarımı serme dillere Atma beni Hakk yaban ellere
O gün ellere düşürme ya Rab!
Amin!
Amin!
Amin!...

VuSLaT_HüLyA
14 Aralık 2010
Salı.....

 

 
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=


νυѕℓαтнüℓуα dakika saniye misafirimiz oldunuz.

Bilgileriniz